Ограда и благоустрояване на Медицински университет – Плевен

Сградата на университета е паметник на културата и това изисква високо отговорен подход. Това е задължително и поради авторитетното значение на институцията. Избегнати са своеволни форми и формални експерименти. Използвани са строги линии на осите, централни симетрии, класически форми на входовете. Създава се впечатлението, че околната среда на Университета е съществувала винаги в този вид.

Характерни елементи са водният ефект на прехода между двете нива на двора и амфитеатърът в северната част. 
Парковите елементи са семпли, но функционални. Озеленяването е богато като видове и форми. Зоните за отдих са в кръгли форми, изпълнени с помощта на паважни настилки.