Православен храм Св. Роман Сладкопевец – гр. Роман

Проектът е направен за предоставен терен в жилищен квартал, като е пренебрегнато уникалното място по ОУП на скала над старата чешма в центъра, на 50m от Общината.

Поради неподходящата площадка е търсено композицията да се развие с изолиране на трите страни към задните дворове на жилищните сгради при липсващ подход и дистанция. Запазва се задължителната ос изток – запад и се оформя площадно пространството, което комплексът заобикаля.
Архитектурният образ търси духа на Св. Роман Сладкопевец – една поетично – музикална експресия.