Спортно – информационен център гр. Плевен

Обектът е знаков за Плевен и се намира на централният площад „Свобода“.

Проектите са от 1975г. Настоящото преустройство цели да направи по- хармонична връзка с фасадите от архитектурния ансамбъл. Предвидени са енергоефективни мерки и декоративни оформления – релефи и корнизи. Без да загуби от оригиналния си вид, сградата се вписва трайно в градския силует.