Аудиториум към Медицински университет – Плевен

Комплексът от сгради на Университета носи белега на хаотично добавяни пристройки към основната сграда. Независимо от строгите класически форми на паметника на културата, следващите сгради не са съобразени стилово. Всяка пристройка е проектирана сама за себе си. Отделните обеми на Фармацевтичния факултет и Телекомуникационния Ендоскопски Център съдържат и доста спорни елементи.

Новата сграда на Аудиториума цели да се обединят в комплекс отделните постройки. Това се постига като се подчертава основната ос на старата сграда, която завършва с полукръгло пространство. В центъра му е статуята на Хипократ, заобиколена от класическа аркада. Останалите елементи се съдържат в съседните сгради. Целта е да се създаде единен комплекс, който да е едно обединено цяло, придружено от белезите на отделните периоди.
Самият аудиториум се състои от основна зала с 320 места, 8 кабинета и гаражи.