Детска градина гр. Плевен

Сградата е разположена в тих квартал, встрани от големи улици.

Съдържа 4 групи, устроени в две двуетажни крила. Между тях са физкултурен салон и салонът за музика. Кухнята е в сутерена. Най- характерното в проекта е уникалното декориране на фасадите, което създава неповторима атмосфера.
Главен проектант на обекта е арх. Ирена Николова.