Еднофамилна жилищна сграда на ул. 10ти декември, гр. Плевен

Сградата е на „калкан“ към съществуващото застрояване в съседния имот.

Партерът е на полу- нива поради денивелацията на двора, но вторият етаж е на едно ниво. Стилът съдържа някои средиземноморски елементи. Характерна е конструкцията за слънчеви колектори, съчетана с тенти към долния етаж.