Къща на ул. 10ти декември, гр. Плевен

Обектът е надстрояване и пристрояване на съществуваща двуетажна сграда.

Характерна особеност е съчетаването на ограда и фасади, изпълнени с мрежа.