Къща в с. Ясен

Основното застрояване е разгънато в имота, обединявайки гараж, топла връзка и жилище в едно цяло.

В центъра на композицията е басейнът. Къщата носи неповторимата атмосфера на крайградско жилище.