Къща язовир Огоста

Сградата е разположена до язовира, с прекрасна гледка към Балкана. Затова основно е ориентирана към юг, а спрямо улицата предлага една затворена и представителна фасада.

Южните фасади са богато остъклени и с големи тераси. Съчетани са плоски и скатни покриви. Гаражът е свързан с къщата чрез топла връзка, която се реализира на втори етап, след премахването на съществуващия надземен проводник НН през имота.