Пристройка към Драматично – куклен театър Иван Радоев – гр. Плевен

Сградата на театъра е проектирана първоначално за читалище „Съгласие“ през 1895г.

Преустроявана е през 1925г., 1945г., 1962г. При последното преустрояване е добавена нова сцена и цялата служебна и обслужваща част с архитектура, характерна за 60-те години на XX век. През 1982г. започва ново преустройство, но по време на строителството сградата изгаря в голям пожар, при който остава само частта от 1962г., а от най- старата сграда е запазен с големи поражения единствено фасадния зид. Ремонтът след пожара е уникален – в рамките само на една година театърът е проектиран и построен наново, като фоайетата и залата са проектирани с характера на най – големите театри от онова време – Народният театър и театрите във Варна и Русе.
Настоящият проект представлява пристрояване към служебната част от 60те години – с асансьор, ново стълбище, нов служебен вход и преустройство на старото котелно за куклен театър. Архитектурата балансира между двете стилистики, като ги обединява.