Промишлена сграда София

Обектът представлява ателие за студена обработка и коване на метали.

Сградата е двуетажна. Конструкцията е метална. Стените и покривът са от термопанели с полиуретанов пълнеж.