Семеен хотел в с. Голец

Оформен е комплекс, който запазва характера на околните селски сгради, но обединява малките обеми в една обща структура позволяваща функциониране от типа „семеен хотел“.

Използвана е теренната денивелация, за да се разгъне пейзажно застрояване. Колоритът създава настроение за релакс.