Универсален покрит пазар гр. Плевен

Сградата е започната през 1987 г. като три метални халета - навеси за търговия на открито.

Като втори етап е изпълнена двуетажна сглобяема бетонова конструкция. Обектът търпи редица функционални преустройства. Последното от тях е реализирано само в едно от трите халета. Предвиждат се ескалатори във всяко хале и асансьори за лица в неравностойно положение. Фасадите са обобщени и актуализирани. По този начин пазарът получава една съвременна визия.